Anh cho tôi mượn có được không?

‘Lạy Chúa, xin thứ tội cho con,’ John thầm nghĩ.

Đúng I là các dân tộc ở việt nam ông không thể các dân tộc ở việt nam cho bà biết sự thật. John quen hai người mà ông nghĩ có thể vay tiền được. Một là Tommie Banks, người bạn cũ khá giả nhờ đầu tư vào cổ phiếu từ nhiều năm trước. Ông ấy luôn bảo John nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với ông ấy. Sáng hôm sau John gọi điện hẹn gặp Tommie Banks. Vợ Tommie cho John biết Tommie đã đi khỏi thành phô đến thứ Hai mới về. Bà ta bảo John khi nào nói chuyện với Tommie, bà sẽ nói ông ấy gọi lại cho John.

John cám ơn rồi gác máy. Hôm sau Tommie gọi lại. “Anh khỏe không John?” ông ta hỏi. John không vòng vo. Ông đi thẳng vào vấn các họ ở việt nam dề các họ ở việt nam . Ông cho Tommie biết khả năng bị tịch biên trang trại đang treo lơ lửng trên đầu. “Tôi cần 21. 309,05 đô la để cứu tài sản. Anh cho tôi mượn có được không?”
“John, số’ tiền ấy lớn lắm đấy,” ông ta nói. “Anh có vật thế chấp gì để đảm bảo tiền của tôi không?” Tommie hỏi. “Anh có lời hứa của tôi.

Tôi sẽ lịch sử việt nam qua các thời kỳ lịch sử việt nam qua các thời kỳ trả lại anh từng xu một. Sau khi trả xong tiền cho ngân hàng, tôi sẽ giao cho anh giữ giấy tờ trang trại cho đến khi trả hết khoản vay”.

Tommie bảo John với ông ta thế là đủ. ông ta cho John biết phải mất khoảng một tuần để gom tiền, ông ta phải rút tiền ở những khoản đầu tư nào đó.

“Anh không phải lo lắng chuyện tiền bạc, tôi sẽ giúp anh,” Tommie bảo John.

You might also like

Leave a Reply