Bạn có thể sử dụng máy nén khí cho các bể sục khí không

Nếu ao của bạn cần sục khí, bạn có thể chuyển sang máy nén khí để hoàn thành công việc. Máy nén khí dùng để sử dụng trong nước, tuy nhiên, khác với máy nén được sản xuất để sử dụng trên đất liền, và nhiều loại máy nén tồn tại. Trước khi chọn một, tìm ra mục tiêu cụ thể của bạn cho sục khí ao, mà sẽ làm cho việc lựa chọn dễ dàng hơn.

Sử dụng đất và nước

Mặc dù thuật ngữ “máy nén khí” có vẻ như máy sẽ có thể cung cấp lượng khí nén áp suất cao cho bất kỳ phương tiện nào, nhưng không phải như vậy. Nhiều máy nén khí được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong điều kiện khô – ví dụ, để các công cụ điện – và sẽ không hoạt động trong nước. Ngoài ra, máy nén khí không dành cho việc sử dụng thủy sản có thể đóng góp chất độc vào nước. Ngay cả khi từ “bơm” là một phần của tên hoặc nhãn của máy nén khí, máy nén vẫn có thể không thích hợp cho việc sử dụng ao. Đó là bởi vì mặc dù “bơm” thường chỉ ra một mục có thể được sử dụng với các hệ thống chất lỏng như ao, một số máy bơm máy nén khí có nghĩa là để sử dụng trên đất chỉ.

Máy nén khí

Máy nén khí thủy sinh

Tất cả các máy nén khí được sử dụng trong ao nên “ít dầu” bởi vì, so với các đối tác của chúng, chúng cung cấp không khí sạch hơn, chất lượng cao hơn, an toàn hơn cho động vật và thực vật, hoặc nuôi trồng thủy sản trong nước ao. Máy nén khí thủy sinh có công nghệ cao hơn vì chúng có thể di chuyển oxy qua nước mà không bị phân tầng, điều đó có nghĩa là chúng sẽ không trộn lẫn các lớp nước ao thấp và trên ấm. Máy nén khí thường được thiết kế để sử dụng trong các ao lớn sâu hơn 8 feet. Vì vậy, nếu ao của bạn là nông hơn, bạn có thể xem xét các phương pháp thông khí khác.

Các thiết bị sục khí khác

Máy thổi khí, bộ khuếch tán, máy bơm và đài phun nước có thể đạt được sục khí ao thỏa đáng. Máy thổi khí hoạt động tốt cho các ao cạn và thường được sử dụng kết hợp với bộ khuyếch tán không khí, trộn lẫn nước ao, phá vỡ sự phân tầng. Các thiết bị sục khí bề mặt tác động lên nước từ khoảng cách 6 feet trở lên để hút oxy từ không khí. Đài phun nước đạt được hiệu quả tương tự, thường với sự tinh tế trang trí, làm cho chúng trở thành lựa chọn cho việc sục khí các ao vườn nhỏ và nông.

Xem thêm về các sản phẩm máy nén khí: http://sieuthimaynenkhi.net

Lợi ích sục khí

Ao sục khí cung cấp nhiều lợi ích cho hệ sinh thái thủy sinh. Việc bổ sung oxy vào ao thông qua sục khí thường là cần thiết khi tảo nở hoa hoặc khi nó được xử lý hóa học để trồng cây quá mức; việc bổ sung oxy giúp cá ao và các loài thủy sinh khác sống sót trong thời gian đó. Thông khí cũng lưu thông nước ao, ngăn ngừa các vấn đề như trì trệ, sinh sản muỗi và tích tụ các mảnh vụn thường đi kèm với mức oxy thấp.

You might also like

Leave a Reply