Vỉin bưóc chân vào nhà nhìn thấy chồng, bà Nguyệt sùng sốt gia bao hiem oto

Bỗng ỏng Hùng tó ra sủng sốt, mắt chăm chú nhìn ra con dường lỏn trạm. Phong hỏi ngay:. Mc và cm Vân con vồ phãi không bố?ừ Ông ấp úng. – Cà Lan và. Cã Lan bó. Phong lộ vẻ vui mừng.

Sao Lan biết dược con ỏ dây nhi?Thỏi dược, càng tốt.

Vỉin bưóc chân vào nhà nhìn bán bảo hiểm xe ô tô bán bảo hiểm xe ô tô thấy chồng, bà Nguyệt sùng sốt. Nhưng rồi bà dổi ngay sác mặt, tưoi cuòi hỏi:Kìa ỏng, ông định lôn thăm con mà chẳng bảo gì tôi. Cả hai vọ chồng mình cùng di có phải tốt hon không?Ông Hùng cưòi ngưọng, cố biộn bạch:Tồi. cũng định không đi, nhưng có công tác đột xuất. Thoạt nhìn thấy ổng Hùng, bà Lệ Chi đứng sững lại, mặt tái mỏt, toàn thân run lổn vì ngượng ngụng lẫn ghế lòm. Ông Nam dâ đoán biết tâm trạng của vọ, ông nám lấy lay bà miộng thi thào;Bình tĩnh minh! Nghĩ đến cốc con!Bà Lệ Chi. Vừa nhìn thấy Phong, ngưòi quấn đày băng, cổ ổm con chạy đốn bôn, gục đầu vào tay anh khóc núc nò. Anh tha lỗi cho cm – Lan nói qua nưóc mắt. Phong vuốt tóc vọ âu yếm bảo:Bình tĩnh em! Em có lỗi gì đâu nào? Chính anh mỏi cỏ lỗi.

Trong lúc cm gặp khó khăn anh chẳng giúp dược gì. Nào, cho anh xcm ~~con chó cún~~ cửa chúng mình ban bao hiem oto bat buoc xem nào!Ồng Nam, hà Lộ Chí vồi chạy dốn đỗ ban bao hiem oto bat buoc cho Phong ngồi dậy đổ bế. Phong tròn mát kinh ngạc nhìn hai ông bà và kcu lôn:Lại cả bó mẹ cũng đến vói con nữa. Chết thật, thế mà con không biết. Ông gia bao hiem oto Nam an úi:Không gia bao hiem oto sao, bổ mẹ chi mong anh chóng khỏe thỏi.

You might also like

Leave a Reply